EN

PL

Silicium Hearts II

2001

Jest to kontynuacja eksperymentu podjętego 2 lata wcześniej, a także dalszy ciąg opowieści.
Historię zamyka upadek mechanicznego świata, którego pozornie niestrudzona rozbudowa traci ostatecznie sens.
Prowadzi to do samozagłady królestwa maszyn, zaś z pyłu i gruzów rodzi się nowe życie.

Podobnie jak w części pierwszej, brzmienia są mocno syntetyczne oraz groteskowe.
Usłyszeć tu można zamierzoną atonalność i próby lekkiego zabarwienia klimatami jazzowymi.

Silicium Hearts II

LISTA UTWORÓW:

Intro - Steel Mountains | 1:02
From Evening Skyline To Wire Bays | 7:28
Machinerya Movements Touched By Storm Clouds | 5:05
Info Tunnels Awakening | 4:14
Cybersearch For The Meaning Of Existence | 16:38
Great Changes | 5:32
Outro - Life Rebuilt | 1:24

DO GÓRY
DO GÓRY